Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Ανεμολόγιο - Πίνακας ονομασίας Ανέμων


Η ναυτική ορολογία και ονοματολογία έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση του χαρακτήρα κάθε ναυτικού λαού. Η γλώσσα των θαλασσινών έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, άσχετα αν δεν γίνεται πολύ συχνά αναφορά σε αυτήν, κυρίως λόγω άγνοιας
Άνεμος
Μοίρες
Περιγραφή
Ψαράδικα
Αγγλικά
Β
000
Βοριάς ή Βόρειος
Τραμουντάνα
N
ΒΒΑ
022 30'
Βόρειος - βορειοανατολικός
Γρεγοτραμουντάνα
NNE
ΒΑ
045
Βορειοανατολικός
Γρέγος
NE
ΒΑΑ
067 30'
Βορειοανατολικός - ανατολικός
Γρεγολεβάντες
NEE
Α
090
Ανατολικός
Λεβάντες
E
ΝΑΑ
112 30'
Νοτιοανατολικός - ανατολικός
Σοροκολεβάντες
SEE
ΝΑ
135
Νοτιοανατολικός
Σορόκος
SE
ΝΝΑ
157 30'
Νότιος - νοτιοανατολικός
Σοροκόστρια
SSE
Ν
180
Νότιος ή νοτιάς
Όστρια
S
ΝΝΔ
202 30'
Νότιος - νοτιοδυτικός
Οστριογάρμπης
SSW
ΝΔ
225
Νοτιοδυτικός
Γαρμπής
SW
ΝΔΔ
247 30'
Νοτιοδυτικός - δυτικός
Πουνεντόγαρμπης
SWW
Δ
270
Δυτικός
Πουνέντες
W
ΒΔΔ
292 30'
Βορειοδυτικός - δυτικός
Πουνεντομαϊστρος
NWW
ΒΔ
315
Βορειοδυτικός
Μαΐστρος
NW   
ΒΒΔ
337 30'
Βόρειος - βορειοδυτικός
Μαϊστροτραμουντάνας
NNW


 θαλασσινή ορολογία σαν θέμα θα συγκινεί πάντα παλιούς και νέους φίλους της θάλασσας. Εκτός από τη ναυτική ορολογία, υπάρχει και η θαλασσινή ονοματολογία, όπως για παράδειγμα αυτή των καιρών. Οι ναυτικοί μας είχαν δώσει στους ανέμους διάφορες ονομασίες, ανάλογα με την διεύθυνση από την οποία φυσούσαν.

Ανεμολόγιο

Κάθε ναυτικός χάρτης αλλά και κάθε πυξίδα έχουν τυπωμένους κύκλους με υποδιαιρέσεις σε μοίρες, με την ολοκυκλική μέθοδο, από 000Ί μέχρι 360Ί.
Αυτοί σι κύκλοι λέγονται ανεμολόγια. Αν παρατηρήσουμε ένα ανεμολόγιο θα δούμε πως ο Βορράς αντιστοιχεί στις 0Ί, η Ανατολή στις 90Ί, ο Νότος στις 180Ί και η Δύση στις 270Ί. Όταν αναφερόμαστε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, εννοούμε βέβαια τη γεωφυσική θέση τους. ?λλωστε, ξέρουμε πως ο ήλιος, για παράδειγμα, δεν ανατέλλει όλο το χρόνο στις 90Ί. Παλαιότερα υπήρχαν πυξίδες με ανεμολόγιο σε ανεμόρρομβους, δηλαδή με 32 υποδιαιρέσεις. Το ανεμολόγιο αυτό είχε τέσσερις ίσες υποδιαιρέσεις των 90Ί η κάθε μια, τα λεγόμενα τεταρτοκύκλια. Κάθε τεταρτοκύκλιο, με τη σειρά του, είχε οκτώ μικρότερες υποδιαιρέσεις, τους ανεμόρρομβους, που αντιστοιχούσαν σε 11Ί και 15Ά ο καθένας. Ο κάθε ανεμόρρομβος είχε δύο
ημιρρόμβια ή μέτζα ή μετζοκάρτα και κάθε ημιρρόμβιο είχε δύο τεταρτορρόμβια ή καρτίνια.