Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Shore Jigging 17 fish in 7.5 minutes (most C&R)Ένα πολύ όμορφο video από τον φίλο μου τον Μάρκο, πέρα από την ομορφιά του ψαρέματος με την τεχνική του shore jigging και των όμορφων ψαριών… ο λόγος που πρέπει να διαδίδουμε παρόμοια video είναι η διαμορφώσει μιας νέας κουλτούρας σχετικά με το ψάρεμα που στην Ελλάδα ακόμα είναι δυστυχώς σε εμβρυακό επίπεδο… η απελευθέρωση μικρών ψαριών είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, με την κρατική αδιαφορία και την ύποπτη πολλές φορές στάση της απέναντι σε θαλάσσια εγκλήματα… η υπευθυνότητα μας και οικολογική ευαισθησία μας είναι αυτή που θα μας χαρίσει στο μέλλον την χαρά καλών αλιευμάτων και την διατήρηση αυτού του απίστευτου αλλά σοβαρά απειλούμενου θησαυρού μας…